Astrofizika (Biologija)Školska 2016/17

Jupiterovi sateliti

Sav materijal potreban za izradu vežbi možete da preuzmete sa zvaničnog sajta projekta CLEA. Najnovije vežbe su: Određivanje mase Jupitera (ili ovde) Meređe brzine svetlosti (ili ovde) Rok za predaju rezultata je 30. maj u 16:00h. Sva pitanja (tehnički problemi, problemi sa rešavanjem zadataka, itd) možete postaviti u komentarima, putem e-maila () ili na konsultacijama.