InformatikaŠkolska 2017/18

Zadaci 15 – 20

15. Napisati program kojim se među brojevima 1, 2, … n određuju svi koji imaju osobinu da im je zapis jednak zapisu poslednjih cifara njihovog kvadrata (npr. 6^2 = 36, 5^2 = 25). 16. Napisati program koji štampa broj cifara unetog broja. 17. Napisati funkciju NZD(a, b) kojom se određuje najveći zajednički delilac za prirodne brojeve a i b. 18. …

InformatikaŠkolska 2017/18

Funkcije – zadaci 13 i 14

13. Napisati program koji koristeci funkciju prost stampa sve proste brojeve do datog prirodnog broja n. 14. Napisati program koji koristeći funkciju prost štampa sve brojeve blizance do datog broja n. Dva prirodna broja su blizanci ako su prosti I ako se razlikuju za 2 (npr. 3 i 5, 5 i 7, 11 i 13). Zadatak 13 – Prosti brojevi …