InformatikaŠkolska 2017/18

Koliko znamo MS Word?

Materijal za vežbu: Konačna verzija fajla (PDF) Tekst (txt) Slika 1 (JPG), opis (TXT) Slika 2 Zadatak: svako od vas treba da pripremi po jedan fajl na osnovu primera datog u PDF fajlu. Nakon toga pojedinačne fajlove (bar 3, ili više) spojiti u zajednički fajl, ubaciti sadržaj i indeks imena poređanih po prezimenima po azbučnom redu 🙂 Tekst i slike …

InformatikaŠkolska 2017/18

Programiranje i fizika :)

Preuzmite prezentaciju (PDF) Rešenja: Zadatak 1 – primena formule Zadatak 1 – aproksimacija ravnomernog pravolinijskog kretanja Zadatak 1 – snimanje rezultata u fajl Zadatak 1 – crtanje grafika u Lazarus-u Zadatak 2 – aproksimacija ravnomernog pravolinijskog kretanja Zadatak 2 – upoređivanje rezultata (snimanje u fajl) Zadatak 3 – problem mačke i miša