Programiranje u fiziciŠkolska 2017/18

Programi sa FOR naredbom – I deo

Zadaci (PDF) Rešenja: Zadatak25 – suma 1..n Zadatak26 – suma m..n Zadatak27 – faktorijel Zadatak28 – suma 1-1/2+3-1/4+… Zadatak29 – srednja vrednost Zadatak30 – zbir kubova i recipročna vrednost kvadrata Zadatak31 – suma x+x^2+x^3+… Zadatak32 – Fibonačijev niz Dodatni primeri Primer 1. Razlika između npr. i++ i ++i Primer 2. Srednja vrednost parnih brojeva između 1 i n