Milan Milošević

O životu, univerzumu i svemu ostalom

Category: Studenti (Page 1 of 26)

Jupiterovi sateliti

Sav materijal potreban za izradu vežbi možete da preuzmete sa zvaničnog sajta projekta CLEA.

Najnovije vežbe su:

Rok za predaju rezultata je 30. maj u 16:00h.

Sva pitanja (tehnički problemi, problemi sa rešavanjem zadataka, itd) možete postaviti u komentarima, putem e-maila () ili na konsultacijama.

Galilejevi sateliti

Sav materijal potreban za izradu vežbi možete da preuzmete sa zvaničnog sajta projekta CLEA.

Najnovije vežbe su:

Rok za predaju rezultata je 29. maj u 17:15h.

Sva pitanja (tehnički problemi, problemi sa rešavanjem zadataka, itd) možete postaviti u komentarima, putem e-maila () ili na konsultacijama.

Pulsari. Hablova konstanta

Ove vežbe radite u programu VIREO koji možete preuzeti sa zvaničnog sajta ili ovde. Uputstva za program i sve vežbe možete pronaći ovde ili uz svaku vežbu posebno.

Objekte možete birati iz liste u programu, sa prezentacije ili proizvoljno (iz kataloga). Za svaki objekat zabeležite osnovne podatke (koordinate, ime itd).

Rok za predaju rezultata je 30. maj u 16:00h.

Sva pitanja (tehnički problemi, problemi sa rešavanjem zadataka, itd) možete postaviti u komentarima, putem e-maila () ili na konsultacijama.

CLEA Vežbe

Materijal potreban za izradu vežbi možete da preuzmete sa zvaničnog sajta projekta CLEA:

Ove vežbe radite u programu VIREO koji možete preuzeti sa zvaničnog sajta ili ovde. Uputstva za program i sve vežbe možete pronaći ovde ili uz svaku vežbu posebno. Više informacija o rotaciji Sunca i Merenju astronomske jedinice možete pronaći ovde.

Svaka urađena vežba donosi po 2,5 poena. Maksimalan broj poena za laboratorijske vežbe je 10. Za svaku vežbu potrebno je analizirati 3-5 različitih objekata. Objekte možete birati iz liste u programu, sa prezentacije ili proizvoljno (iz kataloga). Za svaki objekat zabeležite osnovne podatke (koordinate, ime itd).

Rok za predaju rezultata je 29. maj u 17:15h.

Sva pitanja (tehnički problemi, problemi sa rešavanjem zadataka, itd) možete postaviti u komentarima, putem e-maila () ili na konsultacijama.

[GSM] Teorija pouzdanosti

Preuzmite prezentaciju (PDF)

Zadaci:

  • Modeliranje Gausove raspodele (ZIP)
  • Modeliranje raspodele (ZIP)
  • Modeliranje radioaktivnog raspada Monte-Karlo metodom (ZIP)

Page 1 of 26

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén