Milan Milošević

O životu, univerzumu i svemu ostalom

Category: Astrofizika (Biologija)

Merenje rastojanja u Sunčevom sistemu i zadaci

Na poslednjem slajdu prezentacije nalaze se dva zadatka od kojih svaki, kompletno rešen, obezbeđuje maksimalno 3 poena (od ukupno 10, koliko može da se osvoji za vežbe). Rok za rešavanje i predaju zadataka je utorak, 23. maj do 16:00h.

Materijal potreban za izradu zadataka možete da preuzmete sa zvaničnog sajta projekta CLEA:

Sva pitanja (tehnički problemi, problemi sa rešavanjem zadataka, itd) možete postaviti u komentarima, putem e-maila () ili na konsultacijama.

Astronomski instrumenti

Uvodni čas

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén