Modeliranje u fizici (GSM)Školska 2017/18

DM modeli I reda – mehanički modeli

Preuzmite prezentaciju (PDF) Zadatak 6: Dat je zamajac momenta inercije I koji se kreće rotaciono u sredini čija je konstanta prigušenja za rotaciono kretanje Br. U trenutku t=0, telo ima ugaonu brzinu w0. Napisati diferencijalnu jednačinu koja određuje vremensku promenu ugaone brzine zamajca kao i analitičku zavisnost w(t). Rešenje (PDF) Koristeći Ojlerov metod numeričke integracije diferencijalnih jednačina napisati program za numeričko …

Modeliranje u fizici (GSM)Školska 2017/18

Deterministički modeli I reda – električni sistemi

Preuzmite prezentacije: DM I reda – električni sistemi (PDF) Ojlerov metod (PDF) Zadaci za vežbu: Napisati program za numeričko rešavanje diferencijalne jednačine prvog reda korišćenjem Ojlerovog metoda. Napisati program koji simulira odziv RL kola usled uključenja (koristiti Simple program). Rešenje (ZIP) Napisati program koji simulira odziv RL kola usled uključenja i početnih uslova (koristiti Application projekat). Rešenje (ZIP) Nacrtati grafik …