Milan Milošević

O životu, univerzumu i svemu ostalom

Category: Numeričke metode (2011/12) (Page 1 of 5)

Fortran programi

Vežbe 12 – rešenja

Zadatak 1. Prvo je potrebno normirati funkciju omega(x), tj.

int_1^2 ! omega(x), mathrm{d} x = 1

tj. C = frac {11} {2^{11}-1}.

Onda je kumulativna distribucija raspodele:

int_a^x ! omega(x), mathrm{d}x =frac{11}{2^{11}-1}int_1^x ! x^10, mathrm{d}x=frac{x^{11}-1}{2^{11}-1}=y,

tj.

x = F^{-1}(y)=((2^{11}-1)y+1)^{1/11}

gde je y veličina sa normalnom distribucijom u intervalu [0, 1].

Zadatak 2:

Vežbe 12 (27.01.2012)

Zadatak 1. Primenom Monte Karlo metoda – izbor po važnosti izračunati integral funkcije f(x)=x^{10}-1 u intervalu od 1 do 2. Kao težinsku funkciju koristiti omega(x)=C cdot x^10.

Zadatak 2: Morzeov potencijal – zadatak iz knjige str. 88, pod 1 i 2.

Rešenja 06 (18.01.2012)

Rešenja zadataka 23.12.2011.

Zadatak 06 – Gama raspodela: C++ program (rezultat)

Zadatak 07 – Beta raspodela: C++ program (rezultat)

Wolfram Mathematica Notebook za testiranje rasopodele.

Neke druge raspodele: C++ program.

Generator slučajnih brojeva (sa većom rezolucijom): drand48.h

Vežbe 10 – rešenja

Rešenja zadataka Vežbe 10 (12.01.2012).

Zadatak1: Broj Pi jednak je površini jediničnog kruga

Zadatak 2: Jednačina torusa je: (R - sqrt{x^2+y^2})^2+z^2=r^2

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén