Milan Milošević

O životu, univerzumu i svemu ostalom

Category: Numeričke metode (2013/14) (Page 1 of 4)

Domaći 04 (03.02.2014)

Izračunati površinu ispod krive na slici.

Zadatak rešiti na dva načina:

 1. primenom Simpsonovog metoda ili Koteovih koeficijenata
 2. Primenom Monte Karlo metoda

Rešenja predati ili poslati na e-mail  najkasnije do 10. februara 2014. u 10:15h.

 

 

Vežbe 10 (03.02.2014)

Monte Karlo metod

Zadatak 1: Izračunati vrednos broja pi primenom Monte Karlo metoda. Za izračunavanje koristiti da je površina kruga poluprečnika 1 jednaka pi.

Zadatak 2: Izračunati koordinate centra mase dela torusa sa slike.

Read More

Domaći 03 (27.01.2014)

Napisati program za izračunavanje vrednosti Error funkcije za x = 2. Vrednost funkcije izračunava se na dva različita načina:

 1. Korišćenjem formule: erf(x) = \frac {2} {\sqrt \pi}\int_0^x ! e^{-t^2} , \mathrm{d} t.
 2. Razvojem u red:  erf(x) = \frac {2} {\sqrt \pi} \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}} {n! (2n+1)}

Za izražunavanje integrala koristiti Simpsonov metod i metod Koteovih koeficijenata. Uporediti odstupanje ovih rezultata u odnosu na tačnu vrednost, koja se dobija korišćenjem standardne C++ funkcije erf().

Rešenja predati ili poslati na e-mail najkasnije do 3. februara 2014. u 10:15h.

Vežbe 09 (27.01.2014)

Numerička integracija

 • Simpsonov algoritam (C++)
 • Koteovi koeficijenti (C++)

Teme za seminarski

 1. Jednačina provođenja toplote u 2D (Miloš)
 2. Talasna jednačina u 2D (Marko)
 3. Šredingerova jednačina – potencijalna jama V0/cosh(a x)^2
 4. Radioaktivni alfa raspad (Gamov model) (Danilo)
 5. Fukoovo klatno
 6. Dvostruko klatno
 7. Lorentzov atraktor (Nikola)

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén