Milan Milošević

O životu, univerzumu i svemu ostalom

Category: Numeričke metode (2015/16) (Page 1 of 3)

[num] Vežbe 10

[num] Vežbe 9

[num] Teme za seminarski

  1. Šredingerova jednačina za atom vodonika
  2. Kretanje planete oko Sunca – Njutnov zakon i Opšta teorija relativnosti
  3. Kretanje čestice (fotona) u blizini crne rupe
  4. Fukoovo klatno
  5. Dvostruko klatno
  6. Jednačina provođenja toplote (2D ili 3D)

[num] Vežbe 8

Numeričko diferenciranje

Numerička integracija (PDF)

[num] Vežbe 7

Rešavanje nelinearnih jednačina (PDF)

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén