Programiranje u fiziciŠkolska 2016/17

[prog] Vežbe 13

Zadaci (PDF) Rešenja Zadatak69 – Paskalov trougao Zadatak70 – Rastojanje između tačaka 70a – nizovi 70b – structure 70c – typedef structure Zadatak71 – množenje matrica Zadatak72 – Izračunati x+(x+x^2)+(x+x^2+x^3)+… Zadatak73 – minimum i maksimum matrice Zadatak74 – vertikalni hitac 74a – štampanje na ekranu 74b – snimanje u fajl 74c – snimanje i čitanje fajla 74d – čitanje komandne linije

Programiranje u fiziciŠkolska 2016/17

[prog] Vežbe 12

Zadaci Rešenja Zadatak56 – učitavanje i štampanje matrice Zadatak57 – zbir matrica Zadatak58 – transponovana matrica Zadatak59 – funkcija za maksimum Zadatak60 – funkcija za faktorijel Zadatak61 – zamena vrednosti promenljivih Zadatak62 – minimum i maksimum niza Zadatak63 – množenje sa dva Zadatak64 – prosti brojevi Zadatak65 – sortiranje niza Zadatak66 – pomeranje u levo/desno Zadatak67 – neparni elementi niza …

Programiranje u fiziciŠkolska 2016/17

[prog] Vežbe 10

Zadaci (PDF) Rešenja: Zadatak47 – zbir i srednja vrednost Zadatak48 – broj neparnih Zadatak49 – promena znaka Zadatak50 – različite cifre Zadatak51 – pozitivni i negativni Zadatak52 – dva niza Zadatak53 – minimum i maksimum Zadatak54 – sortiranje niza Zadatak55 – pomeranje za 1 mesto

Programiranje u fiziciŠkolska 2016/17

[prog] Vežbe 08

Zadaci (PDF) Rešenja: Zadatak39 – štampanje brojeva 39a – printf naredba 39b – FOR 39c – WHILE 39d – DO…WHILE Zadatak40 – Suma prvih n brojeva Zadatak41 – Fibonačijev red Zadatak42 – Fibonačijev red II Zadatak43 – Broj cifara unetog broja Zadatak44 – Broj sa obrnutim redosledom cifara Zadatak45 – Izračunavanje sume I (cosh) FOR naredba WHILE naredba DO..WHILE naredba Provera …