Zadaci 15 – 20

15. Napisati program kojim se među brojevima 1, 2, … n određuju svi koji imaju osobinu da im je zapis jednak zapisu poslednjih cifara njihovog kvadrata (npr. 6^2 = 36, 5^2 = 25).

16. Napisati program koji štampa broj cifara unetog broja.

17. Napisati funkciju NZD(a, b) kojom se određuje najveći zajednički delilac za prirodne brojeve a i b.

18. Napisati program koji tri broja x, y, z uređuje u neopadajući poredak x<=y<=z. U program uključiti proceduru razmeni kojom se razmenjuju vrednosti dve promenljive.

19. Dati su prirodni brojevi n, m (n<=m). Napisati program koji određuje koji od brojeva od n do m predstavlja prestupne godine.

20. Napisati program kojim se izračunava suma:

S = 1 + 1/2!! – 1/3!! + 1/4!! – …

računajući do člana koji je po apsolutnoj vrednosti manji od EPS.

Rešenja:

Za vežbu: zadatke 17-20 preraditi da rade u grafičkom okruženju Lazarus-a (projekat Applications).

Imate pitanje ili komentar?