Na poslednjem slajdu prezentacije nalaze se dva zadatka od kojih svaki, kompletno rešen, obezbeđuje maksimalno 3 poena (od ukupno 10, koliko može da se osvoji za vežbe). Rok za rešavanje i predaju zadataka je utorak, 30. maj do 16:00h.

Materijal potreban za izradu zadataka možete da preuzmete sa zvaničnog sajta projekta CLEA:

Sva pitanja (tehnički problemi, problemi sa rešavanjem zadataka, itd) možete postaviti u komentarima, putem e-maila () ili na konsultacijama.