[GSM] Deterministički modeli prvog reda (2. deo)

Preuzimanje:

Programi za zadatke 4.1 i 4.2 napisani su sa detaljnim komentarima.

Zadatke 4.3 i 5 pokušajte sami da završite, modifikovanjem nekog od prethodnih primera + koristite TChart komponentu.

Napomena: ako, nakon otvaranja projekta, Lazarus ne prikazuje Source Editor i Form prozor u meniju Project izabrati Forms, selektovati npr. Form1  i kliknuti na Ok.

Imate pitanje ili komentar?