Tačniji metodi za rešavanje jednačina dinamike

Kosi hitac i Korioliosova sila

Kosi hitac i otpor vazduha