Rešenja zadataka Vežbe 10 (12.01.2012).

Zadatak1: Broj Pi jednak je površini jediničnog kruga

Zadatak 2: Jednačina torusa je: (R - sqrt{x^2+y^2})^2+z^2=r^2