Zadatak 1. Prvo je potrebno normirati funkciju omega(x), tj.

int_1^2 ! omega(x), mathrm{d} x = 1

tj. C = frac {11} {2^{11}-1}.

Onda je kumulativna distribucija raspodele:

int_a^x ! omega(x), mathrm{d}x =frac{11}{2^{11}-1}int_1^x ! x^10, mathrm{d}x=frac{x^{11}-1}{2^{11}-1}=y,

tj.

x = F^{-1}(y)=((2^{11}-1)y+1)^{1/11}

gde je y veličina sa normalnom distribucijom u intervalu [0, 1].

Zadatak 2: