Rešenje zadatka za Domaći 01 (14.11.2012).

Domaći, sa tačnim rešenjem, predali su:

  • Miloš Kopunović
  • Katarina Marković
  • Miloš Mitić
  • Lazar Radenković