Osnovne informacije o predmetu na sajtu Fakulteta.

Vežbe: sreda, 11:15 – 13:00h

Literatura: Uvod u numeričku fiziku, Dragomir Krpić