Lagranžev interpolacioni polinom

  • Primer 1 (C++)
  • Primer 2 (C++)