Modeliranje u fizici (GSM)Školska 2017/18

Metod gađanja

U prezentaciji se nalaze metod polovljenja intervala i metod sečice koji se primenjuju za približno rešavanje jednačina. Na kraju prezentacije je metod gađanja koji se koristi za rešavanje diferencijalnih jednačina sa poznatim graničnim uslovima. Preuzmite prezentaciju (PDF) Primeri: Metod polovljenja intervala funkcija sa rekurzijom funkcija bez rekurzije Metod sečince Metod gađanja (jednačina provođenja)