Numeričke metode u fiziciŠkolska 2011/12

Vežbe 10 (12.01.2012)

Zadatak 1. Primenom Monte Karlo metoda izračunati broj . Prikazati zavisnost dobijenog rezultata od broja tačaka N. Izračunati standardnu devijaciju: . Zadatak 2. Izračunati zapreminu, masu i položaj centra mase dela torusa sa slike. Centar torusa je u tački (0, 0), mali poluprečnik je a veliki . Torus je presečen ravnima  i .

Numeričke metode u fiziciŠkolska 2011/12

Zadaci 05 (23.12.2011)

Zadatak 06: Napisati funkciju koja generiše slučajne brojeve sa gama raspodelom verovatnoće. Zadatak 07: Napisati funkciju koja generiše slučajne brojeve sa beta raspodelom verovatnoće. Rešenja poslati na najkasnije do 11. januara 2012. god. Napomena: generisanje slučajnih brojeva sa odgovarajućom raspodelom moguće je realizovati primenom sledećih algoritama:

Numeričke metode u fiziciŠkolska 2011/12

Zadaci 04 (15.12.2011)

Zadatak 04: Naći rešenje error funkcije (iz zadatka) primenom Kotovih koeficijenata. Zadatak 05: Naći rešenja error funkcije za primenom Simpsonovog metoda, razvoja funkcije u red i Kotovih koeficijenata. Grafički prikazati dačnu vrednost, dobijene rezultate i odstupanja korišćenih metoda od tačne vrednosti. Rešenja poslati na najkasnije do 11. januara 2012. god.