Programiranje u fiziciŠkolska 2017/18

Funkcije, strukture, fajlovi itd

Zadaci za vežbu (PDF) Rešenja Zadatak 74 Zadatak 75 Nizovi struct typedef Zadatak 76 (matematika) Zadatak 77 Zadatak 78 Zadatak 79 Štampanje na ekran Štampanje u fajl Učitavanje iz fajla (fajl params.txt) Učitavanje parametara iz komandne linije Zadatak 80 (matematika) Primeri: celobrojni tipovi podataka realni tipovi podataka sizeof naredba float konstante

Programiranje u fiziciŠkolska 2017/18

Rad sa funkcijama

Zadaci (PDF) Rešenja: Zadatak 65 (ZIP) Zadatak 66 (ZIP) Zadatak 67 (ZIP) Primer funkcije koja NE radi Zadatak 68 (ZIP) Zadatak 69 (ZIP) Zadatak 70 (ZIP) Zadatak 71 (ZIP) Zadatak 72 (ZIP) Zadatak 73 (ZIP) Primer 1 – dodeljivanja vrednosti matricama Primer 2 – rad sa pokazivačima

Programiranje u fiziciŠkolska 2017/18

Nizovi

Zadaci (PDF) Rešenja: Zadatak 48 Zadatak 49 Zadatak 50 Zadatak 51 Zadatak 52 Zadatak 53 Zadatak 54 Zadatak 55 Zadatak 56 Zadatak 57 Zadatak 58 Zadatak 59 Zadatak 60 Zadatak 61 Zadatak 62 Zadatak 63 Zadatak 64