Astrofizika (Biologija)Školska 2016/17

Jupiterovi sateliti

Sav materijal potreban za izradu vežbi možete da preuzmete sa zvaničnog sajta projekta CLEA. Najnovije vežbe su: Određivanje mase Jupitera (ili ovde) Meređe brzine svetlosti (ili ovde) Rok za predaju rezultata je 30. maj u 16:00h. Sva pitanja (tehnički problemi, problemi sa rešavanjem zadataka, itd) možete postaviti u komentarima, putem e-maila () ili na konsultacijama.

Astrofizika (Biologija)Školska 2016/17

Pulsari. Hablova konstanta

Zadatak 3: Radio astronomija pulsara (ili ovde) Zadatak 4: Određivanje Hablove konstante (ili ovde) Ove vežbe radite u programu VIREO koji možete preuzeti sa zvaničnog sajta ili ovde. Uputstva za program i sve vežbe možete pronaći ovde ili uz svaku vežbu posebno. Objekte možete birati iz liste u programu, sa prezentacije ili proizvoljno (iz kataloga). Za svaki objekat zabeležite osnovne podatke (koordinate, ime …

Astrofizika (Biologija)Školska 2016/17

Merenje rastojanja u Sunčevom sistemu i zadaci

Na poslednjem slajdu prezentacije nalaze se dva zadatka od kojih svaki, kompletno rešen, obezbeđuje maksimalno 3 poena (od ukupno 10, koliko može da se osvoji za vežbe). Rok za rešavanje i predaju zadataka je utorak, 30. maj do 16:00h. Materijal potreban za izradu zadataka možete da preuzmete sa zvaničnog sajta projekta CLEA: Zadatak 1: Brzina rotacije Sunca (ili ovde) Zadatak 2: …