AstrofizikaŠkolska 2016/17

Galilejevi sateliti

Sav materijal potreban za izradu vežbi možete da preuzmete sa zvaničnog sajta projekta CLEA. Najnovije vežbe su: Određivanje mase Jupitera (ili ovde) Meređe brzine svetlosti (ili ovde) Rok za predaju rezultata je 29. maj u 17:15h. Sva pitanja (tehnički problemi, problemi sa rešavanjem zadataka, itd) možete postaviti u komentarima, putem e-maila () ili na konsultacijama.

AstrofizikaŠkolska 2016/17

CLEA Vežbe

Materijal potreban za izradu vežbi možete da preuzmete sa zvaničnog sajta projekta CLEA: Brzina rotacije Sunca (ili ovde) Merenje astronomske jedinice (ili ovde) Radio astronomija pulsara (ili ovde) Spektralna klasifikacija zvezda (ili ovde) Određivanje Hablove konstante (ili ovde) Ove vežbe radite u programu VIREO koji možete preuzeti sa zvaničnog sajta ili ovde. Uputstva za program i sve vežbe možete pronaći ovde ili uz …