Numeričke metode u fiziciŠkolska 2011/12

Vežbe 06 (01.12.2011)

Aproksimacije izvoda Pad kroz viskozni fluid Program koji izračunava zavisnost brzine kuglice od odnosa , gde je brzina kuglice izražena u jedinicama maksimalne brzine. Takođe program prikazuje i razliku procenjene i tačne brzine u zavisnosti od vremena. Korišćena su dva metoda – metod konačnih razlika i Bimanov algoritam C++ program Mathematica 8 (notebook) Upoređivanje različitih metoda aproksimacije izvoda Numeričko izračunavanje …

Numeričke metode u fiziciŠkolska 2011/12

Zadaci 02 (18.11.2011)

Domaći 1. Pomoću Runge-Kutta metoda rešiti diferencijalnu jednačinu za slobodan pad u sredini u kojoj je otpor proporcionalan težini tela i kvadratu brzine. Jednačina koju treba rešiti ima oblik: Domaći 2. Korišćenjem Runge-Kutta algoritma rešiti Legender-ovu diferencijalnu jednačinu: Rešenje naći za , uz početne uslove  i  u intervalu x od 0 do 1,5. Za oba zadatka – dobijena rešenja predstaviti grafički …

Numeričke metode u fiziciŠkolska 2011/12

Vežbe 05 (18.11.2011)

Metod Runge-Kutta LHO Primer sa predavanja: Fortran / C++ (isto rešenje u oba programska jezika) C++ drugi način: Jednostavan algoritam (direktna primena jednačina): rk-0.cpp Modifikovan kod uz primenu funkcije rk4_old (ova f-ja radi samo u ovom i sličnim jednostavnim slučajevima): rk-1.cpp Konačna verzija rk4 funkcije za simultano rešavanje jednačina: rk-2.cpp Mathematica 8 (notebook)