Numeričke metode u fiziciŠkolska 2011/12

Vežbe 03 (10.11.2011)

Ojlerov metod – primeri Raketa – kako pogoditi Mesec? C++ rešenje 1 (računa i štampa samo koordinate tri tela) rešenje 2 (koordinate sva tri tela, impuls i energija) rešenje 3 (dopunjen program koji štampa rezultate za različite početne uslove u intervalu brzina; za svaki početni uslov generiše se nov fajl)  Mathematica 8 Notebook za rešenje 1 i 2 Notebook za rešenje 3 …

Numeričke metode u fiziciŠkolska 2011/12

Zadaci 01 (04.11.2011)

1. Napisati funkciju za izračunavanje n!. U glavnom programu izračunati 5! Rešenje: n! = 125 2. Funkcija za izračunavanje sume članova niza od N elemenata. Izračunati sumu: N=5,  a(0) = 4, a(1) = 2.5, a(2) = 17, a(3) = 21, a(4) = 7. Rešenje: SUMA = 51.5 3. Izračunati rastojanje između tačaka čije su koordinate date kao A.x, A.y, A.z i …