Numeričke metode u fiziciŠkolska 2012/13

Teme za seminarski

Kretanje čestice u elektro-magnetnom polju – Miloš Kopunović Kretanje planeta Sunčevog sistema (npr prvih 5 planeta) – Miloš Mitić Radioaktivni raspad Kretanje čestice u polju centralne sile oblika  – Lazar Radenković Kretanje čestice uz glatku zavojnicu Kretanje čestice niz glatku zavjonicu koja može da rotira oko svoje ose Fukoovo klatno