Numeričke metode u fiziciŠkolska 2012/13

Domaći 01 (14.11.2012)

Domaći 01: Telo mase m slobodno pada u sredini u kojoj je otvor vazduha proporcionalan težini tela i kvadratu brzine: Ako telo pada bez početne brzine i m = 100, g = 9.81, k = 0.01 napisati program koji: Određuje položaj tela u prvih 15 sekundi slobodnog pada Grafički prikazati zavisnost brzine i koordinate od vremena Uporediti dobijeno rešenje sa …