Numeričke metode u fiziciŠkolska 2013/14

Domaći 03 (27.01.2014)

Napisati program za izračunavanje vrednosti Error funkcije za x = 2. Vrednost funkcije izračunava se na dva različita načina: Korišćenjem formule: . Razvojem u red:   Za izražunavanje integrala koristiti Simpsonov metod i metod Koteovih koeficijenata. Uporediti odstupanje ovih rezultata u odnosu na tačnu vrednost, koja se dobija korišćenjem standardne C++ funkcije erf(). Rešenja predati ili poslati na e-mail najkasnije do …