Numeričke metode u fiziciŠkolska 2013/14

Vežbe 02 (18.11.2013)

Zadatak 5. Primenom Ojlerovog metoda ispitati evoluciju u vremenu jednodimenzionalnog linearnog harmonijskog oscilatora. Osnovna jednačina dinamike za LHO glasi: gde je k pozitivno definisana konstanta elastičnosti. Jednostavnosti uzeti da je . Početni uslovi su , . Koristiti vremenski korak h=0.05.