Programiranje u fiziciŠkolska 2015/16

[prog] Vežbe 16

Zadatak 68 – max dva broja Zadatak 69 – faktorijel Zadatak 70 – zamena dva broja Zadatak 71 – min i max niza Zadatak 72 – mnozenje svih elementa niza Zadatak 73 – sortiranje niza Zadatak 74 – prosti brojevi u intervalu Zadatak 75 – broj kao suma dva prosta broja

Programiranje u fiziciŠkolska 2015/16

[prog] Vežbe 11

Zadatak 53 – učitavanje niza Zadatak 54 – neparni elementi Zadatak 55 – elementi deljivi sa 3 Zadatak 56 – promena predznaka Zadatak 57 – različite cifre broja Zadatak 58 – pozitivni i negativni članovi Zadatak 59 – formiranje dva niza Zadatak 60 – min i maksimum niza Zadatak 61 – sortiranje niza Zadatak 62 – pomeranje niza za jedno mesto