Deterministički modeli I reda – električni sistemi

Preuzmite prezentacije:

  • DM I reda – električni sistemi (PDF)
  • Ojlerov metod (PDF)

Zadaci za vežbu:

  1. Napisati program za numeričko rešavanje diferencijalne jednačine prvog reda korišćenjem Ojlerovog metoda.
  2. Napisati program koji simulira odziv RL kola usled uključenja (koristiti Simple program).
  3. Napisati program koji simulira odziv RL kola usled uključenja i početnih uslova (koristiti Application projekat).
  4. Nacrtati grafik promene napona na otporniku i kalemu u funkciji od vremena (u programu SciDavis, Origin, ili slično)

Imate pitanje ili komentar?