DM modeli I reda – mehanički modeli

Preuzmite prezentaciju (PDF)

Zadatak 6: Dat je zamajac momenta inercije I koji se kreće rotaciono u sredini čija je konstanta prigušenja za rotaciono kretanje Br. U trenutku t=0, telo ima ugaonu brzinu w0.

  • Napisati diferencijalnu jednačinu koja određuje vremensku promenu ugaone brzine zamajca kao i analitičku zavisnost w(t).
  • Koristeći Ojlerov metod numeričke integracije diferencijalnih jednačina napisati program za numeričko izračunavanje funkcije wn(t). Program treba da sadrži i izračunavanje numeričkih vrednosti analitičke funkcije w(t).
  • Za zadate vrednosti I, Br i w0, izvršiti program te dobijene rezultate prikazati i uporediti u obliku grafika.

Imate pitanje ili komentar?