Metod gađanja

U prezentaciji se nalaze metod polovljenja intervala i metod sečice koji se primenjuju za približno rešavanje jednačina. Na kraju prezentacije je metod gađanja koji se koristi za rešavanje diferencijalnih jednačina sa poznatim graničnim uslovima.

Preuzmite prezentaciju (PDF)

Primeri:

Imate pitanje ili komentar?