Koliko znamo MS Word?

Materijal za vežbu:

Zadatak: svako od vas treba da pripremi po jedan fajl na osnovu primera datog u PDF fajlu. Nakon toga pojedinačne fajlove (bar 3, ili više) spojiti u zajednički fajl, ubaciti sadržaj i indeks imena poređanih po prezimenima po azbučnom redu 🙂

Tekst i slike možete da menjate prema želji, obavezno promeniti ime i prezime i naslov.

Primer kako bi trebao da izgleda konačan fajl možete da pogledate na sajtu časopisa Nastava fizike.

Preporuka: obavezno koristiti stilove koji postoje u MS Wordu i definisati ih na odgovarajući način.

Imate pitanje ili komentar?