Vežba 2 i 3

Zadatak 2: Radio astronomija pulsara (ili ovde)
Zadatak 3: Spektralna klasifikacija zvezda (ili ovde)

Ove vežbe radite u programu VIREO koji možete preuzeti sa zvaničnog sajta ili ovde. Uputstva za program i sve vežbe možete pronaći ovde ili uz svaku vežbu posebno.

U zadatktu 2 izmeriti rastojanje za 2-3 različita pulsara. Za svaki pulsar koristiti više različitih parova impusla – “pikova” i izračunati srednju vrednost.

U zadatku 3 odrediti spektralnu klasu bar 3 različite zvezde iz ove liste:

RA Dec
06h 45m -16.7°
06h 24m -52.7°
14h 40m -60.8°
14h 16m +19.2°
18h 37m +38.8°
05h 17m +46.0°
05h 15m -8.2°
07h 39m +5.2°
05h 55m +7.4°
01h 38m -57.2°
14h 04m -60.4°
19h 51m +8.9°
12h 27m -63.1°
04h 36m +16.5°
13h 25m -11.2°
16h 29m -26.4°
07h 45m +28.0°
22h 58m -29.6°
20h 41m +45.3°
12h 48m -59.7°
10h 08m +12.0°
06h 59m -29.0°
07h 35m +31.9°
12h 31m -57.1°
17h 34m -37.1°
05h 25m +6.3°
05h 26m +28.6°
09h 13m -69.7°
05h 36m -1.2°
22h 08m -47.0°
05h 41m -1.9°
08h 10m -47.3°
12h 54m +56.0°
18h 24m -34.4°
03h 24m +49.9°
11h 04m +61.8°
07h 08m -26.4°
13h 48m +49.3°
17h 37m -43.0°
08h 23m -59.5°
06h 00m +44.9°
16h 49m -69.0°
08h 45m -54.7°
06h 38m +16.4°
20h 26m -56.7°
02h 32m +89.3°
06h 23m -18.0°
09h 28m -8.7°
10h 20m +19.8°
02h 07m +23.5°

 

Zadatak je urađen ako pošaljete sliku ekrana, fajlove koje ste snimili tokom izrade vežbe i ime/koordinate objekta.

Imate pitanje ili komentar?