Domaći 02 (predavanja)

Domaći za smer Primenjena fizika.

Preuzmite PDF sa tekstom zadatka.

Rešiti jednačinu kretanja braunovske čestice u jednoj dimenziji, koja se može zapisati u obliku skaliranog sistema jednačina:

frac {dx} {dt} = p frac {dp} {dt} = -gamma p + y

gde su x i p bezdimenzioni položaj i impuls čestice, gamma je koeficijent trenja takođe skaliran (npr. gamma = 0.1, a y je tzv. Lanževenovski izvor (stohastička sila) koja je slučajna funkcija vremena. Osobine Lanževenovske sile su:

Skicirati faznu trajektoriju braunovske čestice.

Naći: 

 

Imate pitanje ili komentar?