Vežbe 03 (10.11.2011)

Ojlerov metod – primeri

Raketa – kako pogoditi Mesec?

 • C++
  • rešenje 1 (računa i štampa samo koordinate tri tela)
  • rešenje 2 (koordinate sva tri tela, impuls i energija)
  • rešenje 3 (dopunjen program koji štampa rezultate za različite početne uslove u intervalu brzina; za svaki početni uslov generiše se nov fajl)
 •  Mathematica 8
  • Notebook za rešenje 1 i 2
  • Notebook za rešenje 3 (uskoro…)

Vektorska algebra

 • Podprogram (header fajl) za rad sa vektorima (vektor.h)

Kosi hitac

Imate pitanje ili komentar?