Vežbe 10 (12.01.2012)

Zadatak 1. Primenom Monte Karlo metoda izračunati broj pi. Prikazati zavisnost dobijenog rezultata od broja tačaka N. Izračunati standardnu devijaciju: sigma = sqrt{bar{(x^2)} - bar{x}^2}.

Zadatak 2. Izračunati zapreminu, masu i položaj centra mase dela torusa sa slike. Centar torusa je u tački (0, 0), mali poluprečnik je r=1 a veliki R=3. Torus je presečen ravnima x=1y=1.

Imate pitanje ili komentar?