Zadatak 03 (01.12.2011)

Konstruisati Lagranževe interpolacione polinome za funkciju y=sin(pi x), koristeći deset ekvidistantnih tačaka u intervalu [0,1] reda 5, 10 i 15.

Uporediti dobijene rezultate međusobno i sa tačnim rešenjem, na intervalu [0,2].

Rešenja i pitanja slati na e-mail do 8. decembra 2011.

Imate pitanje ili komentar?