Domaći 01 (14.11.2012)

Domaći 01: Telo mase m slobodno pada u sredini u kojoj je otvor vazduha proporcionalan težini tela i kvadratu brzine:

m \ddot{x}(t) = -k m g \dot{x}^2(t) + m g

Ako telo pada bez početne brzine i m = 100, g = 9.81, k = 0.01 napisati program koji:

  1. Određuje položaj tela u prvih 15 sekundi slobodnog pada
  2. Grafički prikazati zavisnost brzine i koordinate od vremena
  3. Uporediti dobijeno rešenje sa tačnim, analitičkim, rešenjem date jednačine

Rešenja predati ili poslati na e-mail najkasnije do 21.11.2012 u 11:15h.

Imate pitanje ili komentar?