Domaći 03 (12.12.2012)

Domaći 03: rešiti jednačinu kretanja linearnog harmonijskog primenom Bimanovog algoritma. Nacrtati grafik x(t), E(t) i v(x). Dobijeno rešenje uporediti sa prethodnim metodima.

Rešenja predati ili poslati na e-mail najkasnije do srede, 19.12.2012 u 11:15h.

Imate pitanje ili komentar?