Domaći 04 (26.12.2012)

Domaći 04: Rešiti jednačinu kretanja pomoću Runge-Kuta algoritma za slobodan pad u sredini u kojoj je otpor proporcionalan težini tela i kvadratu brzine.

m \frac{d^2 x}{dt}=k m g (\frac{dx}{dt})^2-mg.

Rešenja predati ili poslati na e-mail  najkasnije do srede, 9.1.2013 u 11:15h.

Imate pitanje ili komentar?