Teme za seminarski

  1. Kretanje čestice u elektro-magnetnom polju – Miloš Kopunović
  2. Kretanje planeta Sunčevog sistema (npr prvih 5 planeta) – Miloš Mitić
  3. Radioaktivni raspad
  4. Kretanje čestice u polju centralne sile oblika F=\frac {k^2 m}{\rho^3}-\frac{k^2 m}{2 p \rho^2} – Lazar Radenković
  5. Kretanje čestice uz glatku zavojnicu
  6. Kretanje čestice niz glatku zavjonicu koja može da rotira oko svoje ose
  7. Fukoovo klatno

Napomena:

Tema 1: rešiti diferencijalne jednačine i nacrtati trajektoriju čestice koja se kreće u magnetnom i električnom polju. Vektori magnetnog i električnog polja su ortogonalni.

Tema 2: rešiti diferencijalne jednačine za centralno kretanje. Nacrtati trajektorije pet planeta oko zvezde (Sunca). Za obite planeta koristiti različite ekcentricitete.

Tema 3: napisati Monte Karlo simulaciju radioaktivnog raspada.

Tema 4: Zadatak iz zbirke1 (4.2, str 218)

Tema 5: Zadatak iz zbirke1 (3.5, str 114)

Tema 6: Zadatak iz zbirke1 (3.10, str 128)

Tema 7: resiti jednacine i nacrtati trajektoriju Fukoovog klatna na ekvatoru i polovima.

1D. Gajić, Lj. Stevanović, Zbirka zadataka iz teorijske mehanike, Niš, 2009

Imate pitanje ili komentar?