Vežbe 02 (07.11.2012)

Zadatak 1. Napisati funkciju za izračunavanje n!. U glavnom programu izračunati 5!
Rezultat: n! = 125

Zadatak 2. Funkcija za izračunavanje sume članova niza od N elemenata. Izračunati sumu: N=5,  a(0) = 4, a(1) = 2.5, a(2) = 17, a(3) = 21, a(4) = 7.
Rezultat: SUMA = 51.5

Zadatak 3. Izračunati rastojanje između tačaka čije su koordinate date kao A.x, A.y, A.z i B.x, B.y, B.z. Testirati funkciju za tačke: A = (3, 5, 8) i B = (6, 2, 1).
Rezultat: D = 8.185.
Zadatak 4 (rešiti za vežbu). Štampati sve proste brojeve manje od N. Testirati za N = 35.
Rezultat: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31.

Rešenja (1-3) – programi u Pascal-u.
Rešenje (4)

Imate pitanje ili komentar?