Vežbe 03 (14.11.2012)

Zadatak 5. Primenom Ojlerovog metoda ispitati evoluciju u vremenu jednodimenzionalnog linearnog harmonijskog oscilatora.

Osnovna jednačina dinamike za LHO glasi:

a(t) = \frac{d^2}{dt^2} = - \frac{k}{m}x


gde je k pozitivno definisana konstanta elastičnosti. Jednostavnosti uzeti da je k/m = 1 s^{-1}. Početni uslovi su x(0)=1m, v(0)=0m s^{-1}. Koristiti vremenski korak h=0.05.

Dobijene rezultate snimiti u fajl. Nacrtati x(t), v(t), energijski i fazni dijagram. Dobijene rezultate uporediti sa analitičkim rešenjem jednačine (y = \cos(t)).

Rešenje zadatka (5)  u Pascalu i grafici.

 

 

Imate pitanje ili komentar?