Vežbe 08 (26.12.2012)

Zadatak 01: Primenom Runge-Kuta algoritma rešiti jednačinu kretanja za harmonijski oscilator.

Zadatak 02: Pomoću Runge-Kuta algoritma rešiti diferencijalnu jednačinu za harmonijski oscilator na koji deluje viskozna sila trenja proporcionalna brzini.

frac{d^2 x}{dt^2}+2 beta frac{dx}{dt}+omega_0^2=0

gde je beta=b/{2m}, a omega_0^2=frac{k}{m}=1. Ispitati četiri moguća slučaja:

  1. beta=0 – slobodan oscilator,
  2. beta=omega_0 – kritično prigušenje,
  3. beta>omega_0 – slobodan oscilator,
  4. beta<omega_0 – slobodan oscilator.

Imate pitanje ili komentar?