Domaći 02 (20.01.2014)

Put koji prelazi telo duž prave linije u funkciji od vremena opisan je tabelom izmerenih rezultata. Pomoću Lagranževe interpolacije prvog izvoda u tri tačke odrediti približnu brzinu tela nakon isteka 0,1; 0,3 i 0,6 sekundi.

i t [s] x(t) [m/s]
0 0.00 0.000
1 0.01 1.500
2 0.02 6.000
3 0.03 13.377
4 0.04 23.385
5 0.05 35.700
6 0.06 50.000

Rešenja predati ili poslati na e-mail najkasnije do 27. januara 2014. u 10:15h.

Imate pitanje ili komentar?