Domaći 04 (03.02.2014)

Izračunati površinu ispod krive na slici.

Zadatak rešiti na dva načina:

  1. primenom Simpsonovog metoda ili Koteovih koeficijenata
  2. Primenom Monte Karlo metoda

Rešenja predati ili poslati na e-mail  najkasnije do 10. februara 2014. u 10:15h.

 

 

Imate pitanje ili komentar?