Teme za seminarski

  1. Jednačina provođenja toplote u 2D (Miloš)
  2. Talasna jednačina u 2D (Marko)
  3. Šredingerova jednačina – potencijalna jama V0/cosh(a x)^2
  4. Radioaktivni alfa raspad (Gamov model) (Danilo)
  5. Fukoovo klatno
  6. Dvostruko klatno
  7. Lorentzov atraktor (Nikola)

Imate pitanje ili komentar?